Master i Forhandling
Master-i-Forhandling

Hvordan udnytter vi det fulde potentiale i forhandlingen?
Modul 1 Partnerskabsforhandling del I (2 dage, internat)
Modul 2 Ledelses- og forhandlingsrelateret kommunikation (2 dage, internat)
Modul 3 Emotionel Intelligens (2 dage, internat)
Modul 4 Konflikthåndtering (1 dag, internat)
Kulturelforståelse – den internationale forhandlingsscene (1 dag, internat)
Modul 5 Partnerskabsforhandling del II (2 dage, internat)
Modul 6 Personlig coaching & efterrapportering. Certificering (1½ time pr. person)

Hvad får du ud af programmet?
Programmet, Master i Forhandling, er sammensat for at udvikle dine forhandlingstekniske ressourcer og give dig værktøjer, så du kan udnytte det fulde potentiale i dine forhandlinger. Masterprogrammet udfordrer dig i et krævende forum og styrker dine evner til at skabe stærke resultater og varige relationer. Sammen med andre af Danmarks stærkeste forhandlere træner og udvikler du dig til at imødegå fremtidige udfordringer.

Et krævende forum
Deltagerprofilen er ledere og mellemleder samt specialister. Fælles for alle er stort forhandlingsansvar og et minimum på 4 års forhandlingserfaring på højt niveau og ofte på internationalt plan. Vi screener deltagerne for at fastslå deres forhandlingsniveau sekundært deres teoretiske- og praktiske baggrund. Vi mener nemlig at homogeniteten i gruppen er utrolig vigtig, da modstand og udfordring i allerhøjeste grad medvirker til at øge det personlige udbytte. Derfor kan vi roligt sige at du vil møde andre af Danmarks stærkeste forhandlere på programmet.

Programmet er sammensat for at udvikle ressourcer og give deltagerne værktøjer, så de kan udnytte det fulde potentiale i deres forhandlinger. Programmet har kørt siden 2005

Målet er forbedret bundlinje
Masterprogrammet udstyrer dig med effektiv forhandlingsteknik, med ny viden og stærke værktøjer til at:
• skabe bedre økonomiske resultater
• opbygge reelle, langsigtede partnerskaber (win-win situationer), som kun består af vindere
• strukturere og målrette din forhandling – dens forberedelse og gennemførelse
• håndtere og eliminere konflikter og konfrontationer – og overgå til samarbejde
• lave bedre forretninger for dig og din modpart
• kapitalisere værdi mange overser og andre aldring finder
• minimere dine risici og maksimere dit udbytte
• afdække uudnyttede værdier i dine forhandlinger
Baseret på mere end 25 års praktisk erfaring kombineret med analytisk forskning af mere end 25.000 forhandlere er MarketWatch Management en af markedets stærkeste udbydere på sit felt. Master i Forhandling er baseret på de elementer, fakultetet i dag bruger på Executive MBA uddannelser i Norden og i Baltikum. Derudover er vores metode omkring forhandlingsteknik beskrevet i en lang række anmelderroste bøger.

Gode forhandlingsresultater opnås ikke ved kamp
Forståelsen for, hvad som skaber en dygtig forhandler, er ændret dramatisk de senere år. Partnerskab (en win-win situation for begge) fremfor kamp har vist sig at styrke forhandlingerne parterne imellem. Det skyldes at forhandlingen i langt højere grad, anskues som et samarbejde – som en fælles proces. Denne fremgangsmåde har til formål at finde fælles interesser, værdier og den bedste løsning for begge parter, og dermed sikre at alle forlader forhandlingen som vindere.
Dette stiller store krav til dig, der skal varetage forhandlingen. Kommunikation, psykologi, forretnings- og forhandlingsforståelse samt menneskekundskab er bare en del af de kompetencer, du som kompetent forhandler, skal besidde.

Masterprogrammet samler de centrale og afgørende elementer du skal bruge for at skabe bedre resultater. Som deltager vil du få konkrete forhandlingstekniske værktøjer til at udnytte de værdier, mange aldrig finder – flere aldrig udnytter.

Andre seminarer:
Professionelle seminarer med fuldt udbytte

Vi gennemfører seminarer året rundt, så jeres virksomhed kan skabe bedre resultater. MarketWatch har lang erfaring i afholdelse af seminarer i grupper af 10-30 personer med fokus på den enkelte person og virksomhed, således at forhandlingskompetencerne bliver omsat til forbedret bundlinje for jeres virksomhed.

Executive-Forhandlingsteknik Executive Forhandlingsteknik
Niveau 1 – For dig, der vil skabe bedre resultater

Negotiation-Booster Negotiation Booster
Niveau 2 – For dig, der skal forhandle på strategisk niveau

Procurement-Negotiation-Excellence Procurement Negotiation Excellence
For dig, der kommer fra indkøb

Kommunikativ-Kompetence Kommunikativ Kompetence®
For dig, der skal være bedre til at kommunikere

Program kalender

 

Learning Centre

Som deltager får du den seneste viden om forhandling, de nyeste input og de stærkeste værktøjer og metoder til at skabe bedre resultater. I undervisningen trækker vi på erfaringer fra vores mange interne programmer, fra rådgivningssager samt vores samarbejde med Center for Forhandling på CBS, hvor vi sidder som formand i Advisory Boardet. Derudover bygger vi undervisningen på forskning beskrevet i vores mange bøger om forhandling og kommunikation.

Erfarne instruktører

Du møder instruktører, der er erfarne management konsulenter, som alle lever og ånder for forhandlingens univers. De vil passioneret dele deres viden om forhandling sammen med dig og sikre størst mulig sammenhæng mellem undervisningens indhold og din hverdag.