Procurement Negotiation Excellence
Procurement-Negotiation-Excellence

Indkøbsorganisationer opleverer i stigende grad et behov for at levere værdi til forretningen på andre områder end rene prisreduktioner.

Målgruppe
Hvis du ønsker at optimere dine indkøb via strategisk samarbejde med din modpart/leverandør, så er dette program målrettet dig og dine specifikke udfordringer. Målgruppen er indkøbsdirektører, indkøbschefer, lead buyers og koncernindkøbere. Programmet er udviklet i tæt samarbejde med Netværk Danmarks Indkøbsdirektørgrupper, og er specifikt målrettet udfordringerne i indkøb.

Udbytte
Programmet udvikler førsteklasses forhandlere, der i alle faser af indkøbsforløbet kan identificere og træffe de afgørende beslutninger, der skaber merværdi – både internt i virksomheden og eksternt – i samarbejde med leverandører. Du får værktøjer til at analysere din egen position og skabe forbedret totaløkonomi.

De afgørende kompetencer i indkøbsforhandlingen
Forhandlingsprogrammet består af ialt 6 moduler fordelt på et 3 måneders forløb. Hver træning efterfølges af en virksomhedsrelateret opgave, hvor deltagerne kobler teori med virksomhedsspecifikke opgaveløsninger.

Modul 1 Forhandlingsprofil
Modul 2 Executive forhandling (2 dages eksternat)
Modul 3 Case bearbejdning
Modul 4 Kommunikation (1 dags eksternat)
Price management (1 dags eksternat)
Modul 5 Case bearbejdning
Modul 6

Individuel rapportering
og Certificering (1 time individuel feedback pr. person)
(1 dags eksternat m. fælles opgave fremlæggelse)

Efter programmet kan du:
• skabe den altafgørende merværdi
• analysere dine og din modparts forhandlingsv ariabler
• indgå succesfulde aftaler – og sikre gennemførslen
• lægge en køreplan for dine forhandlinger og effektivt forberede dig
• forstå strategiske og taktiske valg i forhold til sourcing, pricing og alliancer
• overskue egen værdikæde og sikre fokus på TCO
• effektivt organisere et forhandlingsteams er. Vi underviser efter samme principper på Executive MBA uddannelser i ind- og udland og bygger programmet på vores unikke erfaringer med træning af forhandlere og effektiv skabelse af merværdi.

For virksomheden bliver udbyttet:
• Forbedret totaløkonomi i leverandøraftaler og dermed en bedre bundlinje
• Kompetenceløft til indkøbsfunktionen og motiverede medarbejdere
• Analyse af konkrete forhandlingsudfordringer i organisationens indkøb
• Detaljeret kompetenceevaluering af deltagerne, så ressourcer og styrker bruges optimalt

Virksomhedsintegreret program
Forhandlingsprogrammet er berammet til 8½ dage med 4 dages eksternat. Ialt 6 moduler fordelt på et 3 måneders forløb. Hver træning efterfølges af en virksomhedsrelateret opgave, hvor deltagerne kobler teori med virksomhedsspecifikke opgaveløsninger.

• 4 dages intensiv træning og udvikling af forhandlingskompetencen
• Minimum 4 dages selvstændigt casearbejde med sparring og coaching fra instruktørerne
• ½ dags individuel rapportering og coaching

Programmet afholdes som internt eller som åbent program med deltagere fra forskellige virksomheder.

Andre seminarer:
Professionelle seminarer med fuldt udbytte

Vi gennemfører seminarer året rundt, så jeres virksomhed kan skabe bedre resultater. MarketWatch har lang erfaring i afholdelse af seminarer i grupper af 10-30 personer med fokus på den enkelte person og virksomhed, således at forhandlingskompetencerne bliver omsat til forbedret bundlinje for jeres virksomhed.

Executive-ForhandlingsteknikExecutive Forhandlingsteknik
Niveau 1 – For dig, der vil skabe bedre resultater

Negotiation-BoosterNegotiation Booster
Niveau 2 – For dig, der skal forhandle på strategisk niveau

Master i ForhandlingMaster-i-Forhandling
For dig, der har brug for alle disciplinerne i forhandlingsuniverset

Kommunikativ-KompetenceKommunikativ Kompetence®
For dig, der skal være bedre til at kommunikere

Program kalender

Learning Centre

Som deltager får du den seneste viden om forhandling, de nyeste input og de stærkeste værktøjer og metoder til at skabe bedre resultater. I undervisningen trækker vi på erfaringer fra vores mange interne programmer, fra rådgivningssager samt vores samarbejde med Center for Forhandling på CBS, hvor vi sidder som formand i Advisory Boardet. Derudover bygger vi undervisningen på forskning beskrevet i vores mange bøger om forhandling og kommunikation.

Erfarne instruktører

Du møder instruktører, der er erfarne management konsulenter, som alle lever og ånder for forhandlingens univers. De vil passioneret dele deres viden om forhandling sammen med dig og sikre størst mulig sammenhæng mellem undervisningens indhold og din hverdag.