Executive Forhandlingsteknik

Executive SMARTnership forhandlingsteknik
Executive-Forhandlingsteknik

Sådan skaber du bedre forhandlingsresultater
Vil du gerne blive bedre til at forhandle, analysere dine forhandlinger og på baggrund af partnerskab, skabe bedre resultater, så er dette program lige for dig.

Træn med andre erfarne forhandlere
Programmet er målrettet erfarne forhandlere så som virksomhedsledere, projektledere, indkøbere, sælgere og andre med stort forhandlingsansvar, der skal skabe bedre resultater og mere vækst i deres forhandlinger.

Målet er forbedret bundlinje
Du får konkrete værktøjer til at planlægge og gennemføre dine forhandlinger. Du lærer at afdække uudnyttet potentiale og finde ny værdi i dine forhandlinger. Vi arbejder intenst med at skabe sande og langvarige partnerskaber, som sikrer relationer og maksimerer udbytte for begge parter.

Efter programmet kan du:
• analysere og strukturere din forberedelse
• afdække interesser og identificere merværdi hos dig selv og din modpart
• skabe sande og langvarige partnerskaber
• gennemføre værdiskabende forhandlinger, der øger udbytte og sikrer relationer
• levere den altafgørende merværdi i en forhandlingssituation
• sammensætte pakkeløsninger med fokus på totalomkostninger
• identificere og håndtere de kritiske faktorer i forhandlingssituationen
• håndtere forskellige forhandlertyper konstruktivt

Programmet veksler mellem teori, eksempler, erfaringer, debat og forhandlingssimuleringer. Du får effektive metoder til at lave bedre resultater og bliver inspireret til at finde uudnyttet potentiale og værdi i dine egne forhandlinger.

Særligt de to krævende forhandlingssimuleringer vil sætte dine forhandlingsevner på prøve, og vil højne din læring. Herigennem får du konkret feedback på din rolle som forhandler, du lærer at opfatte signaler, tolke og analysere dem, og se når låsninger samt åbninger indtræffer.

Indhold på programmet:
Forhandlingsforberedelse, analyse og strategi Identifikation af forhandlingsparametre
Valg af forhandlingsmetode/strategi – Kommunikation i forhandlinger
Afdækning af interesser og potentiale – Internationale & kulturelle forskelle
Kortlægning af fremkommelige veje – Partnerskabsforhandling eller nulsum
Forhandlertyper – Strategi
Skabelse af merværdi – Forhandlingens fulde potentiale
Forhandlingssimulering – Feedback på forhandlingsstil

Sådan foregår undervisningen
Hos MarketWatch tror vi ikke på forelæsninger alene. Derfor bliver udfordret og inddraget aktivt i undervisningen. Dette sker igennem plenumdrøftelser, gruppeopgaver, cases, rollespil, videooptagelser og forhandlingssimuleringer.
Vi supplerer al teori med konkrete eksempler og videofilmede forhandlingssimuleringer. Det giver dig samtidig mulighed for at omsætte teori til dit daglige arbejde. Endelig bidrager programmet til at give dig værdifuld indsigt i hvordan du fungerer som forhandler.

Du får også en Forhandlingshåndbog
Som baggrund for programmet får du en forhandlingshåndbog. Håndbogen samler de bedste tips og stærkeste værktøjer fra vores i alt 16 bøger. Du modtager Forhandlingshåndbogen 1-2 uger før programstart og læser de første indledende afsnit inden du mødes med de andre deltagere. Så har I samme referencer og samme teori. Du er også meget velkommen til at forberede egne spørgsmål, eller problemstillinger, som du ønsker, bliver behandlet.

Sådan finder du dit uudnyttede potentiale
Vores analyse af 25.000 forhandlere viser, at der efterlades store værdier på forhandlingsbordet. Programmet givet dig konkrete værktøjer og forhandlingsteknikker, så du kan afdække og kapitalisere de store værdier mange forhandlere aldrig finder – flere aldrig udnytter.

Andre seminarer:
Professionelle seminarer med fuldt udbytte

Vi gennemfører seminarer året rundt, så jeres virksomhed kan skabe bedre resultater. MarketWatch har lang erfaring i afholdelse af seminarer i grupper af 10-30 personer med fokus på den enkelte person og virksomhed, således at forhandlingskompetencerne bliver omsat til forbedret bundlinje for jeres virksomhed.
Negotiation-Booster Negotiation Booster
Niveau 2 – For dig, der skal forhandle på strategisk niveau

Master-i-Forhandling Master i Forhandling
For dig, der har brug for alle disciplinerne i forhandlingsuniverset

Procurement-Negotiation-Excellence Procurement Negotiation Excellence
For dig, der kommer fra indkøb

Kommunikativ-Kompetence Kommunikativ Kompetence®
For dig, der skal være bedre til at kommunikere

Program kalender

Learning Centre

Som deltager får du den seneste viden om forhandling, de nyeste input og de stærkeste værktøjer og metoder til at skabe bedre resultater. I undervisningen trækker vi på erfaringer fra vores mange interne programmer, fra rådgivningssager samt vores samarbejde med Center for Forhandling på CBS, hvor vi sidder som formand i Advisory Boardet. Derudover bygger vi undervisningen på forskning beskrevet i vores mange bøger om forhandling og kommunikation.

Erfarne instruktører

Du møder instruktører, der er erfarne management konsulenter, som alle lever og ånder for forhandlingens univers. De vil passioneret dele deres viden om forhandling sammen med dig og sikre størst mulig sammenhæng mellem undervisningens indhold og din hverdag.