Negotiation Booster

Negotiation booster
Negotiation-Booster

Forhandling på strategisk niveau
Negotiation Booster er en overbygning til Executive forhandling.
Programmet er designet til at styrke den trænede forhandler, som tidligere har deltaget på Executive forhandlingsteknik: Med dette program får du et markant løft til at forhandle på strategisk niveau.

Videreudvikl din forhandlingsteknik
Hvor du på Executive forhandlingsteknik fik værktøjerne til at skabe merværdi, vil Negotiation Booster programmet give dig opskriften på præcis, hvor du kan finde denne merværdi i dine forhandlinger. Du vil få en avanceret og videreudviklet teknik og strategi i forhandlingskompetencen. Teorien og træningen vil give forudsætninger for at arbejde videre med en solid struktur, der med den rette videre fokus vil være grundlaget for at blive en stærkere forhandler.

Du omsætter hurtigt den nye viden til resultater

Efter programmet kan du:
• arbejde med forretningsudvikling i forhandling
• bedre udnytte din virksomheds forhandlingspotentiale
• afdække forhandlingsmuligheder og udvide din forhandlingsplads
• udpege strategiske områder i dine forhandlinger
• identificere konkrete forhandlingsbare elementer i dine forhandlinger
• udpege konkrete variabler der giver merværdier
Programmet kombinerer forhandlingsteknisk træning med fokuseringen på en forretningsmæssig udvikling af værdier, ikke tidligere benyttet og kapitaliseret. Du vil efter programmet være i stand til at skabe større værdier i dine partnerskabsforhandlinger – interne som eksterne.
Resultater som er hurtigt opnåelige.

Programmets indhold:
• Strategisk tilgang til forhandlingen
• Træning igennem case-studies og hands-on
• Mulighed for at sikre optimalt klima i forhandlingen. All business is human
• Baggrund for hvorfor følelser er vigtigere end fakta i de fleste forhandlinger
• Hvorfor penge sjældent eller aldrig er den vigtigste komponent i en forhandling
• Indsigt i forskellige forhandlingsadfærdstyper, håndtering af disse samt kendskab til egen strategi
– Kamp
– Eftergivenhed
– Forhaling
– Kompromis
– Samarbejde
• Praktisk træning kombineret med videooptagelse, case bearbejdning og teori
• Hvorfor åbenhed og ærlighed giver styrket bundlinje
• Forståelse for de 10 forhandlingsfaser
• Udvikling af spørgeteknikker
• Forskellige kultur begreber, organisationsmæssigt og geografisk
• Indsigt i kreative elementer, som de fleste aldrig ser
• Forståelse for hvorfor argumentation er ødelæggende for et konstruktivt klima
• Kendskab til hvordan fremgang for den ene part ikke sker på bekostning af modparten
Videooptagelse af sin egen forhandlingsadfærd og konstruktiv kritik fra deltagere og programleder.

Andre seminarer:
Professionelle seminarer med fuldt udbytte

Vi gennemfører seminarer året rundt, så jeres virksomhed kan skabe bedre resultater. MarketWatch har lang erfaring i afholdelse af seminarer i grupper af 10-30 personer med fokus på den enkelte person og virksomhed, således at forhandlingskompetencerne bliver omsat til forbedret bundlinje for jeres virksomhed.

Executive-Forhandlingsteknik Executive Forhandlingsteknik
Niveau 1 – For dig, der vil skabe bedre resultater
Master-i-Forhandling Master i Forhandling
For dig, der har brug for alle disciplinerne i forhandlingsuniverset

Procurement-Negotiation-Excellence Procurement Negotiation Excellence
For dig, der kommer fra indkøb

Kommunikativ-Kompetence Kommunikativ Kompetence®
For dig, der skal være bedre til at kommunikere

Program kalender

Learning Centre

Som deltager får du den seneste viden om forhandling, de nyeste input og de stærkeste værktøjer og metoder til at skabe bedre resultater. I undervisningen trækker vi på erfaringer fra vores mange interne programmer, fra rådgivningssager samt vores samarbejde med Center for Forhandling på CBS, hvor vi sidder som formand i Advisory Boardet. Derudover bygger vi undervisningen på forskning beskrevet i vores mange bøger om forhandling og kommunikation.

Erfarne instruktører

Du møder instruktører, der er erfarne management konsulenter, som alle lever og ånder for forhandlingens univers. De vil passioneret dele deres viden om forhandling sammen med dig og sikre størst mulig sammenhæng mellem undervisningens indhold og din hverdag.